IDCT Bartosz Pachołek

Uwaga: Ciasteczka!

Ta witryna korzysta z cookies: Informujemy, że ta witryna korzysta z własnych, technicznych oraz należących do podmiotów zewnętrznych ciasteczek ("cookies") celem śledzenia aktywności oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności. Kontynuując akceptujesz użycie cookies. Aby korzystać z pewnych części witryny konieczna jest akceptacja.

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-16.

Ten dokument przeznaczony jest do odbiórców posiadających polskie obywatelstwo. Jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego skorzystaj z wersji w języku angielskim.

This document is addressed only to people with citizenship of Poland, if you are not a Polish citizen the please refer to the version in English.

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez serwis idct.pl dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis idct.pl jest IDCT Bartosz Pachołek, Kruszewo Szkolna 20A, 64-850 Ujście, NIP 7642542255, telefon kontaktowy: +48576008326

Dane osobowe w serwisie

Dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników serwisu w związku z korzystaniem z formularzy zamieszczonych na stronie: imię, nazwisko, adres email, numer NIP, numer telefonu, inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w treści wiadomości. Korzystanie z formularzy i podanie w nich swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Administratora. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

Cel przetwarzania

Podane przez Państwa dane przetwarzane są w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w tym udzielenie odpowiedzi osobom, które skorzystały z formularza kontaktowego.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Na naszej witrynie, znajdują się “wtyczki” do portali społecznościowych (YouTube) oraz serwisów gromadzących dane statystyczne (Google Analytics). Wraz z dostawcą danej wtyczki jesteśmy administratorem danych osobowych przy czym nasza odpowiedzialność ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do ww serwisów. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do portalu, którego wtyczka została użyta. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne, użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych portalowi, z którego wtyczki Państwo korzystają.

Powierzenie przetwarzania

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony zebranych przez nas danych osobowych. Państwa dane osobowe będą powierzone firmie hostingowej, dostawcy poczty elektronicznej, firmie informatycznej obsługującej wewnętrzną sieć informatyczną administratora.

Przekazywanie do państw trzecich

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich. 

Prawa właścicieli danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania:

  • dostępu do danych, które jej dotyczą
  • sprostowania danych, które jej dotyczą
  • usunięcia danych, które jej dotyczą
  • ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
  • przeniesienia danych osobowych
Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem).

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną. Dane są przez nas usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu. Przechowujemy dane jednak nie dłużej niż przez 30 dni.

Czy profilujemy dane osobowe?

Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Sposób kontaktu w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Możecie się Państwo z nami skontaktować  poprzez formularz kontaktowy na stronie serwisu lub pod adresem: IDCT Bartosz Pachołek, Kruszewo Szkolna 20A, 64-850 Ujście.

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu

Na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie informacji w zakładce polityka prywatności na głównej stronie serwisu.

Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby zapoznać się za informacjami co do sposobów przetwarzania cookies na tej witrynie kliknij ten: link